Көмек көрсету орталығы: +7 (727) 333 40 20

Жетекшілік

АҚ «Еуразиялық Капитал»

Директорлар кеңесі

  • Валиханова Зурия Валихановна – Директорлар кеңесінің төрағасы
  • Нурушев Арман Жакыпбекович – Тәуелсіз директор
  • Айтқожа Асқар Айғожаұлы – Басқарма төрағасы

Басқарма

Айтқожа Асқар Айғожаұлы

Айтқожа Асқар Айғожаұлы

Басқарма төрағасы

Омарханова Гүльнұр Еркенбекқызы

Омарханова Гүльнұр Еркенбекқызы

Басқарма мүшесі

Садуакасов Асан Айтқалиұлы

Садвакасов Асан Айтқалиұлы

Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарма мушесi

Ірі акционерлер туралы ақпарат:

АҚ «Еуразиялық Қаржы Компания» БСН 000640003362, Қазақстан Республикасы, 050004, Алмалы аумағы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі 59. – АҚ «Еуразилық Капиталдың» жай акцияларының 100% ие.

Акционерлік қоғамдағы Басшы қызметтерді қатар атқаратын, директорлар кеңесінің мүшелері туралы ақпарат:
Валиханова Зурия Валихановна - АҚ «Еуразилық Капиталдың Директорлар кеңесінің төрағасы, АҚ «Еуразиялық Қаржы Комапнияның» директоры ретінде қатар іс атқарады. (компания қызметтерінің жалпы басшылығы).

Компаниясы туралы

АҚ «Евразиялық Капитал»

Компаниясы туралы Біз, компаниялардың және жеке инвесторлардың активтерін инфляция мен девальциядан сақтауға әрі оларды (7 -30 күн) ішінде көбейтуге көмек көрсетеді.

Соңғы жаңалықтар

Байланыс:

 АҚ «Евразиялық Капитал»

 Алматы, Желтоқсан, 59

 Тел.: +7 (727) 333 40 20

 Факс: +7 (727) 333 40 21

 info@ecap.kz